Jak przygotować wypowiedzenie umowy najmu mieszkania?

Wypowiedzenie umowy najmu mieszkania nie jest wcale łatwe. Największą przeszkodą wypowiedzenia wynajmu przez właściciela lokalu jest ograniczenie liczby przypadków, w których można to zrobić.

Jak prawidłowo wypowiedzieć umowę najmu mieszkania?

UmowaWynajmujący może wypowiedzieć najem w następujących przypadkach:

– używanie mieszkania niezgodnie z umową (np. prowadzenie działalności bez zgody wynajmującego) i kontynuowanie tego pomimo upomnienia,

– zaległości czynszowe (minimum dwie zaległe opłaty),

– zaniedbanie mieszkania do stopnia zagrażającego awariami, uszkodzeniami, niemożnością przywrócenia do stanu początkowego

– naruszanie porządku domowego i utrudnianie życia innym mieszkańcom budynku

Są to ograniczenia dotyczące tylko wynajmującego. Najemca może wypowiedzieć umowę bez podawania przyczyny.

Ze względu na duże problemy z wypowiedzeniem umowy najmu, wynajmujący powinni unikać umów bezterminowych. Lepiej podpisać umowę na czas określony i regularnie ją przedłużać (przy okazji można zmienić warunki umowy – np. podnieść czynsz)

Co musi zawierać wypowiedzenie?

– datę, informacje o wynajmującym i najemcy

– powód wypowiedzenia

– datę rozwiązania umowy

– uzasadnienie

– podpis wynajmującego.

Pamiętaj, że wypowiedzenie musi mieć formę pisemną. Wypowiedzenie powinno być wykonane w dwóch egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron. Oto przykład wypowiedzenia, które można zmienić pod kątem własnych potrzeb (np. inny powód wypowiedzenia umowy).

Wzór wypowiedzenia najmu mieszkania

Wypowiedzenie umowy najmu mieszkania

Warszawa, dnia 25 czerwca 2013

Jan Kowalski

Marszałkowska 115/5

Warszawa

Do:

Maria Nowak

Świętokrzyska 11/55

Warszawa

W związku z zaległościami czynszowymi za 3 okresy rozliczeniowe i nieuregulowaniem ich pomimo wezwania do zapłaty, niniejszym wypowiadam zawartą dnia 15 grudnia 2011, umowę najmu mieszkania znajdującego się przy ul. Marszałkowskiej 115/3 w Warszawie. Wypowiedzenie to następuje ze skutkiem od 1 sierpnia 2013.

UZASADNIENIE

Podstawą prawną wypowiedzenia umowy najmu mieszkania jest art. 11 ust. 1 i 2 pkt. 1 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. 2005 r. nr 31 poz. 266 z późn. zm.).

Najemca nie płaci umówionego czynszu przez więcej niż dwa okresy rozliczeniowe. Wobec najemcy wystosowane zostało zarówno ustne jak i pisemne wezwanie do zapłaty. Ponieważ zaległości nie zostały pokryte (a nawet pojawiły się nowe) wypowiedzenie jest uzasadnione.

Tym samym wzywam najemcę do wydania lokalu oraz opróżnienia go z jego rzeczy do dnia oznaczonego w wypowiedzeniu. W przypadku nie zastosowania się, wobec najemcy zostaną podjęte kroki na drodze sądowej.

WYNAJMUJĄCY

PRAWO DLA KAŻDEGO – ZOBACZ WIĘCEJ ARTYKUŁÓW

Otagowany , , .Dodaj do zakładek permalink.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Odpowiedz: